درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2796 Viewed

تحقیقی در فلسفه علم

جعفری تبریزی، محمدتقی 1302-1377

 1. شرح مسئولیت:محمدتقی جعفری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری    سال نشر: 1372   
 3. مشخصات ظاهری: 203 ص
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:شناسایی و ارزشیابی و طبقه بندی و تبیین روابط بین شاخه های مختلف علوم، و نیز پرداختن به اصول و مبادی علم و نتایج کلی آن خصوصا در دانشگاه های کشورهایی که به طور عمده واردکننده علوم و فنون هستند امری ضروری است.
  تحقیقی در فلسفه علم، عنوان سلسله درس هایی است که علامه محمد تقی جعفری در نیمسال اول سال تحصیلی 72-71 در دانشگاه صنعتی شریف ایراد فرمودند.
  کتاب حاضر شامل سه مقدمه ، سی و دو بحث پیرامون فلسفه علم می باشد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 175 .J3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     علوم - فلسفه