درحال بارگذاري...

اندیشه‌ها، تجربه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در هر سازمان به شکل اسناد مکتوب و غیرمکتوب تولید می‌شود. این اسناد حاوی اطلاعات و تجربیاتی هستند که در تعالی سازمان نقش مهمی دارند. ایجاد نظام ثبت و سازماندهی اسناد موجب ازبین‌نرفتن دانش راهبردی سازمان و افزایش بهره‌وری می‌شود. تدوین دستورالعمل اجرایی واسپاری اسناد و ابلاغ آن به واحدهای دانشگاه، گردآوری و حفظ این آثار را تمهید کرده و این اطمینان را خواهد داد که اسناد از بین نرفته و در مکان مطمئن و استاندارد نگهداری می‌شود. با استناد به مصوبه جلسه هیئت‌رئیسه مورخ 22/7/92 و چارت سازمانی مصوب کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه صنعتی شریف مورخ 1398، مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی بر فرایند واسپاری اسناد و مدارک دانشگاه، گردآوری اسناد و مدارک دانشگاه، دیجیتال‌سازی اسناد، ثبت، سازمان‌دهی، حفظ این آثار، اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم جهت خدمت‌رسانی، و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی برای رؤیت‌پذیری اسناد را بر عهده مرکز اسناد و گنجینه قرار داده است.

 

دستورالعمل واسپاری سند به مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه صنعتی شریف

فراخوان
برای تکمیل و گردآوری اسناد دانشگاه، از خانواده شریف تقاضا می شود؛ اگر نوشته، عکس یا هر نوع مدرکی از گذشته دارند، به طور موقت یا دایمی در اختیار مرکز قرار دهند. 
 
افراد:
دکتر مریم اسدی، رئیس اداره مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه، تلفن: 66165115؛ ایمیل: ganjineh@sharif.ir
معصومه طهمورثی، کارشناس فهرستنویسی منابع، تلفن: 66165109؛ ایمیل: mtahmoresi@staff.sharif.ir
حسین دالوند، کارشناس مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه، تلفن: 66166009؛ ایمیل: hdalvand164@gmail.com