درحال بارگذاري...
جستجو برای: .
0.006 ثانیه
مجموع 345 مورد

  مهندسی عمران شریف [پیایندها]

  هدف از انتشار مجله‌ی مهندسی عمـران درج و انعکاس تحقیقـات جدید در زمینـه‌ی مهندسی عمران است که شامل زمینه‌هایی نظیر: مهندسی سازه، مدیریت ساخت، محیط زیست، ژئوتکنیک، بزرگراه، راه آهن، حمل و نقل، آب و... است. این مجله سعی برآن دارد که نقش سازنده‌یی برای تبادل اطلاعات بین علاقه مندان به اصول ساخت و ساز... 

  خبرنامه انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف.
   

  نشریه دانشگاه‌ صنعتی آریامهر [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی آریامهر.
  این نشریه که به مناسبت سالگرد تأسیس دانشگاه به چاپ می‌رسید، پس از اشاره به اهداف، دربرگیرنده مطالبی نظیر؛ اساسنامه دانشگاه، معرفی گروه های آموزشی، معرفی مراکز مختلف و در مجموع مسائل مربوط به فعالیت های دانشگاه در آن زمان است. این مجموعه روند پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را در طی چند سال آغازین به... 

  فناورد [پیایندها]

  فناورد؛ دو فصلنامه فناوری های نوین فناورد؛ نشریه فناوری های نوین
  نشریه «فنــاورد» با در نظر برگرفتن تمــامی جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاد. این نشریه از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دســتاوردهای ... 

  نگاه دانشجو [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: رضا کرمی محمدی؛ مدیر مسئول حامد منتظری. : نشریه صنفی-سیاسی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
   

  قلم: نشریه دانشجویی دفتر مطالعات فرهنگی [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر مطالعات فرهنگی.
   

  چشمه: نشریه داخلی گروه یاریگران دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / مدیر مسئول: انوشیروان کریمی زند؛ سردبیر: پویا محمدی.
   

  خمش: خبرنامه مکانیک شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر فعالیت‌های دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک.
   

  روش: نشریه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: علی قاسم‌زاده؛ سردبیر: امیر مهرابی.
   

  نشریه علمی دانشگاه صنعتی آریامهر [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی آریامهر.
   

  فراخبر: نشریه دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی و نفت [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی شیمی و نفت.
   

  کلمه: نشریه هیات‌الزهرا دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: هیات‌الزهرا دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول محسن رستمی؛ زیرنظر شورای سردبیری.
   

  زیرسوال: نشریه خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: علی رشاد؛ مدیرمسئول: احسان حبیب‌پور؛ سردبیر: احسان عابدی.
   

  نقش: نشریه قرآنی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیرمسئول: سعید عربلو.
   

  بهاران: نشریه تحلیلی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: رضا نجفی.
   

  نقطه سرخط: نشریه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید حسین غفوری.