درحال بارگذاري...
جستجو برای: .
0.01 ثانیه
مجموع 325 مورد

  الگوریتم: نشریه علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر.
   

  نامه مکانیک شریف [پیایندها]

  مجله دانشجویی نامه مکانیک شریف، فعالیت خود را از سال 1376 را در زمینه تخصصی مهندسی مکانیک آغاز کرد، و رد این مدت توانست ارتباط مستمر و صمیمانه با نخبگان و صنعت گران مهندسی مکانیک و نیز جمعی از برترین استادان و دانشجویان این رشته مهندسی برقرارنماید. مجله نامه مکانیک شریف، تنها فصلنامه علمی، تخصصی... 

  منش: مجلات و نشریات دانشجویی شریف [پیایندها]

  / مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه.
   

  قلم: نشریه دانشجویی دفتر مطالعات فرهنگی [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر مطالعات فرهنگی.
   

  چشمه: نشریه داخلی گروه یاریگران دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / مدیر مسئول: انوشیروان کریمی زند؛ سردبیر: پویا محمدی.
   

  خمش: خبرنامه مکانیک شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر فعالیت‌های دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک.
   

  روش: نشریه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: علی قاسم‌زاده؛ سردبیر: امیر مهرابی.
   

  فراخبر: نشریه دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی و نفت [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی شیمی و نفت.
   

  زیرسوال: نشریه خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: علی رشاد؛ مدیرمسئول: احسان حبیب‌پور؛ سردبیر: احسان عابدی.
   

  دانشگاه ما: نشریه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسعود حیات داودی.
   

  همنورد: گاهنامه گروه کوه دانشجوی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: گروه کوه دانشجوی شریف؛ مدیر مسئول: نرگس موسوی.
   

  صنایع شریف: نشریه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  نشریه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
   

  زگرگات: مجله علمی خبری دانشکده مهندسی و علم مواد [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف.
   

  اوج: فصلنامه علمی، پژوهشی و تحلیلی دانشجویی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر دانشجویی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف.
   

  رشد و کارآفرینی: نشریه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.