درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1759 Viewed

معرفی و تاریخچه دانشکده‌ها و مراکز [کتاب]

میرزایی، محمد پدیدآور

  1. شرح مسئولیت:پدیدآورندگان محمد میرزایی و حسین دالوند
  2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@6d4895ce
  3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی و مرکز گنجینه اسناد    سال نشر: 1402   
  4. مشخصات ظاهری: 324ص.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار
  5. یادداشت:گنجینه
  6. توصیفگرها:
  7.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology  
  8.     دانشکده‌ها Faculties  
  9.     مراکز و ادارات Centers & Offices
  10. شماره سند:60-502510

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد