درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
687 Viewed

یادنامه بیست و پنج سال کنفرانس ریاضی به مناسبت بیست و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور دانشگاه صنعتی کشور دانشگاه صنعتی شریف 8 تا 11 فروردین 1373

  1. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1373   
  2. مشخصات ظاهری: 118 ص
  3. یادداشت:گنجینه
  4. توصیفگرها:
  5.     ریاضیات -- کنفرانسها  
  6.     ریاضیات -- یادنامه ها