درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5591 Viewed

گذری بر سوابق دانشگاه صنعتی شریف (مندرج در انتشارات رسمی دانشگاه)

میرزایی، محمد، 1347- , دالوند، حسین

  1. شرح مسئولیت:محمد میرزایی، حسین دالوند
  2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@2d5468e9
  3. محل نشر: تهران    ناشر: دبیرخانه مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1395   
  4. مشخصات ظاهری: 4ج. مصور
  5. یادداشت:ج.1. دوره 1344 تا 1360.-- ج.2. دوره 1350 تا 1371.-- ج.3.دهه چهل الی هفتاد. ج.4.دهه چهل الی شصت
  6. خلاصه/چکیده:مستند سازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش ، استمرار موفقیت ها و یا اصلاح و پیشبرد اهداف و برنامه های هر مجموعه ؛ خصوصا مراکز علمی دارد. علاوه برحفظ مستندات علمی شامل کتب و مجلات علمی، پایان نامه ها و مقالات ، باید اسناد ومدارک ارزشمند تاریخی مربوط به سوابق دانشگاه و فعالیت های آن ودستاوردهای فناوری نیز جمع آوری ونگهداری گردد . در بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه ، اقدامات اولیه به منظور جمع آوری و نگهداری اسناد ارزشمند و مستند سازی سوابق دانشگاه صورت گرفته و مرکز گنجینه اسناد و موزه دانشگاه در تشکیلات کتابخانه مرکزی تشکیل گردید.مجموعه حاضر گزیده یی از اسناد و گزارشات مکتوب و رسمی دانشگاه مربوط به دوره تاسیس تا انقلاب فرهنگی می باشد که در اختیار این مرکز قرار گرفته است. مرور این مکتوبات اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف دانشگاه و نظرات ودیدگاه های مدیران ومسئولین وقت کشوری و دانشگاه را که رسما منتشر شده است نشان می دهد. این مجموعه فارغ از ارزش گذاری و قضاوت در باره افراد و یا محتوای هریک از متون مندرج می باشد
  7. یادداشت:گنجینه
  8. توصیفگرها:
  9.     دانشگاه صنعتی شریف -- تاریخ
  10. شناسه افزوده: دالوند، حسین