درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3686 Viewed

شریف از آغاز تاکنون به روایت روسای آن (1345-1385)

میرزایی، محمد، 1347-

 1. شرح مسئولیت:محمد میرزایی، اکبر سیه بازی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1385   
 3. مشخصات ظاهری: 193ص. :مصور
 4. خلاصه/چکیده:در این نوشتار تلاش بر آن است تا روند تحولات دانشگاه صنعتی شریف از بدو تأسیس تا سال 1385 را از منظر رؤسای آن، که نقش کلیدی در هدایت این مؤسسه بزرگ علمی کشور به عهده داشتند را به رشته تحریر درآورد.
  غالب مطالب ارائه شده، به صورت مصاحبه و برخی به صورت سخنرانی انجام شده که در ارتباط با تاریخچه و اهم فعالیت های اجرایی، آموزشی، پژوهشی و جریانات دانشگاه در دوران تصدی ایشان است.
  لازم به ذکر است که این کتاب به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه گردآوری شده است
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای LGR 904 .M4 .S5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     دانشگاه صنعتی شریف-- تاریخ  
 9.     دانشگاه صنعتی شریف-- رؤسا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد