درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6806 Viewed
  1. شرح مسئولیت:تألیف محمد میرزایی، حسین دالوند
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
  3. مشخصات ظاهری: 384ص
  4. خلاصه/چکیده:این مجموعه مشتمل بر معرفی 119 شهید دانشگاه صنعتی شریف است که اطلاعاتی از ایشان در دسترس بوده است. اسامی 20 شهید دوران دفاع مقدس که فاقد اطلاعات تکمیلی هستند و اسامی شهدای دانشجو و دانش آموخته دانشگاه در جریان مبارزات و درگیری با رژیم شاهنشاهی نیز در انتهای کتاب قرار دارد
  5. یادداشت:گنجینه
  6. توصیفگرها:
  7.     جنگ ایران و عراق، 1359-1367 -- شهیدان -- سرگذشتنامه
  8. شناسه افزوده: دالوند، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد