درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر در برگیرنده اطلاعات وسیع و جامعی است که می تواند برای معلمین شیمی دبیرستان، پیش دانشگاهی و دانش آموزان المپیادی مفید باشد. هدف اصلی در تالیف این کتاب، تدوین یک کتاب درسی مناسب برای دانشجویانی است که یک درس شیمی عمومی می گذرانند.
  در این کتاب علاوه بر منابع علمی معتبر بین المللی، مولفین از تجربه طولانی تدریس شمی عمومی در دانشگاه ها نیز بهره جسته اند.
  این کتاب سرفصل های زیر را در بر دارد:
  فصل صفرم: ارقام با معنی، دستگاه های اندازه گیری و استوکیومتری؛ فصل اول: شیمی علم محوری؛ فصل دوم: اتم، ساختار و خواص؛ فصل سوم: پیوند شیمیایی، پیوند کووالانس و ساختار مولگولی؛ فصل چهارم: جامدات و مایعات؛ فصل پنجم: گازها؛ رفتار و معادله حالت؛ فصل ششم: ترمودینامیک، محاسبه خواص تعادلی؛ فصل هفتم: محلول ها، انواع و خواص ترمودینامیکی؛ فصل هشتم: شیمی محیط زیست. همچنین بخش پایانی در برگیرنده ی، منابع، واژه نامه ها و پاسخ برخی از مسائل انتخابی است
 3. ویرایش:[ویراست‌ 2]
 4. ناشر: تهران‌ : دفتر نشر معانی‌ , 1384
 5. شانزده، 500 ص. : مصور، جدول، نمودار
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QD 31 .2 .P3 1384 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. شیمی‌
 9. شابک:9646358284