درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
8335 Viewed

فناوری ساخت قطعات الکترونیکی: فناوری VLSI سیلیسیمی : اساس، روش های اجرا و مدل سازی

پلامر، جیمز دی Plummer, James D , دیل‌، مایکل دی.، Deal, Michael D , گریفین‌، پیتر بی.، Griffin, Peter B , فتحی‌ پور، مرتضی 1333 - مترجم‌

 1. شرح مسئولیت:تالیف جیمز دی. پلامر، مایکل دی. دل، پیتر بی. گریفن ؛ [ترجمه] مرتضی فتحی‌ پور
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: 1000 ص. : مصور،جدول
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Silicon VLSI technology : fundamentals, practice, and modeling
 5. خلاصه/چکیده:ظهور نیمه رسانا تحول شگرفی در علم الکترونیک ایجاد کرده و باعث شده است تا الکترونیک از فقط یک علم به صنعتی مولد و ارزشمند تبدیل شود. اختراع مدار مجتمع و پیشرفت های فناوری ساخت مدارهای مجتمع به گونه ای بوده است که امروزه زندگی انسان ها بدون وسایل الکترونیکی ناممکن به نظر می رسد. در چند دهۀ اخیر بسیاری از کشورهای صنعتی سرمایه گذاری های قابل توجهی روی صنعت نیمه رساناها کرده اند به گونه ای که امروزه یکی از معیارهای رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری در هر کشوری میزان توانمندی و استقلال آن کشور در زمینۀ نیمه رساناها و به ویژه مدارهای مجتمع است.
  در بین انواع مدارهای مجتمع، مدارهای مجتمع COMS اهمیت ویژه ای دارند. زیرا بخش زیادی از تراشه های ساخته شدۀ امروزی بر این فناوری استوار است. در کتاب پیش رو که یکی از مهم ترین مراجع آموزشی دربارۀ فناوری COMS است، اصول پایه ای فناوری ساخت افزاره های نیمه هادی با رویکرد نظری و عملی معرفی و تبیین می شود. در 11 فصل مختلف کتاب، این عناوین مورد بررسی قرار گرفته اند: مقدمه و تاریخچه؛ فناوری نوین CMOS؛ رشد بلور، ساخت قرص و ویژگی های اصلی قرص های سیلیسیمی؛ کارخانجات نیمه هادی، اتاق های تمیز؛ نقش نگاری؛ اکسایش گرمایی و فصل مشترک SI/SIO2؛ نفوذ آلاینده ها؛ کاشت یونی؛ رسوب لایه های نازک؛ زدایش؛ وفناوری پسین. مؤلفان کتاب از استادان برجستۀ دانشگاه استنفورد آمریکا هستند. این کتاب یکی از مهم ترین مراجع علمی و فنی است که در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7874 .75 .P5419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مدارهای مجتمع -- مجتمع‌ سازی در مقیاس بسیار بزرگ -- طرح و ساختمان  
 10.     سیلیسیوم  
 11.     لایه‌ های اکسید سیلیسیوم  
 12.     نیمه هادی‌ های اکسید فلزی  
 13.     تکنولوژی سیلیسیوم روی عایق‌ ها
 14. شناسه افزوده: دیل‌، مایکل دی.، Deal, Michael D
 15. شناسه افزوده: گریفین‌، پیتر بی.، Griffin, Peter B
 16. شناسه افزوده: فتحی‌ پور، مرتضی 1333 - مترجم‌