درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
13789 Viewed

نشریه دانشگاه‌ صنعتی آریامهر [پیایندها]

  1. معرفی:
  2. این نشریه که به مناسبت سالگرد تأسیس دانشگاه به چاپ می رسید، پس از اشاره به اهداف، دربرگیرنده مطالبی نظیر؛ اساسنامه دانشگاه، معرفی گروه های آموزشی، معرفی مراکز مختلف و در مجموع مسائل مربوط به فعالیت های دانشگاه در آن زمان است. این مجموعه روند پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را در طی چند سال آغازین به خوبی نشان می دهد
  3. ناشر: تهران‌ : دانشگاه‌ صنعتی آریا‌مهر , 1346 -
  4. ج
  5. کلمات کلیدی:
  6. دانشگاه صنعتی آریامهر ؛ نشریه داخلی خبری ؛ جشن سالگرد تاسیس ؛ سالگرد کوروش
  7. شماره سند:48-421425