درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:مولفان محمد خان اوغلو، یونس ای. سنجل، ابراهیم دینسر؛ ترجمه فاطمه احمدی بویاغچی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
 3. مشخصات ظاهری: 250 ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت: عنوان اصلی: .Efficiency evalution of energy systems
 5. یادداشت:واژه نامه
 6. خلاصه/چکیده:بازده، از موضوعات مهم علوم مربوط به انرژی است و توجه رشته های متفاوت مهندسی را به خود جلب کرده است. محاسبات بازده معمولا برای ارزیابی سیستم ها، فرایندها، و سرویس ها در تمام بخش های صنعتی، مسکونی و تجاری صورت می گیرد. ارزیابی بازده یک شاخص اساسی در ارزیابی عملکرد سیستم های انرژی است.
  این کتاب در شش فصل با عناوین ذیل تدوین شده است: فصل اول؛ بازده، محیط زیست و پایداری، فصل دوم؛ قوانین اول و دوم ترمودینامیک، فصل سوم؛ بازده های انرژی و اکسرژی، فصل چهارم، بازده تبدیل انرژی، فصل پنجم؛ بازده نیروگاه، و فصل ششم؛ بازده سیستم های تبرید
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 163 .2 .K35819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     کارآیی مکانیکی  
 11.     نیروگاه های برق -- کارآیی
 12. شناسه افزوده: چنگل، یونس ا Cengel, Yunus A
 13. شناسه افزوده: دینچر، ابراهیم Dincer, Ibrahim
 14. شناسه افزوده: احمدی‌بویاغچی‌، فاطمه مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب