درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5593 Viewed

مبانی مهندسی تولید از چاه های نفت و گاز

خامه چی، احسان 1359-

 1. شرح مسئولیت:تالیف احسان خامه چی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
 3. مشخصات ظاهری: 208 ص.: مصور
 4. یادداشت:واژه نامه
 5. خلاصه/چکیده:براساس آمار رسمی منتشرشده، مجموع ذخایر استحصال شدنی نفت خام و میعانات گازی ایران و تولید از این ذخایر خدادادی، نیازمند حفر چاه های متعدد، تکمیل این چاه ها، نصب رشته تکمیل (لوله مغزی) و نصب تأسیسات سطح الارضی است. به منظور دستیابی به میزان تولید بهینه هیدروکربن، نیاز به طراحی و استفاده از تجهیزات سرچاهی و درونچاهی مناسب با درنظر گرفتن تمامی افت فشارهای مؤثر بر جریان است.
  کتاب حاضر براساس تحقیقات و مطالعات علمی مربوط به بحث مهندسی بهره برداری از مخازن هیدروکربوری تهیه شده و در مورد مفاهیم بنیادین فناوری بهرهبرداری بحث کرده است. درک چگونگی استخراج نفت و گاز نیازمند آشنایی کامل با خواص این سیالات از قبیل چگالی، گرانروی، فشار، و دمای بحرانی است. در این کتاب پس از بحث پیرامون مفاهیم کلی مهندسی بهره برداری از مخازن هیدروکربوری، به تشریح سیستم های تولید نفت و عملکرد اجزای مختلف آن و تعیین نرخ بهینه تولید با استفاده از تحلیل گرهی پرداخته شده است. سیستم تولید نفت شامل مخزن، چاه، لولهمغزی، و تجهیزات سرچاهی است.
  کتاب در هشت فصل با عناوین ذیل گردآوری شده است: فصل اول؛ مقدمه‌ای بر مهندسی بهره برداری، فصل دوم؛ خواص نفت و گاز طبیعی، فصل سوم؛ مفاهیم بهره برداری از مخزن، فصل چهارم؛ سیستم کلی تولید نفت، فصل پنجم؛ بهره دهی چاه های جریانی، فصل ششم؛ عملکرد لوله مخزنی، فصل هفتم؛ کاهنده های سرچاهی، فصل هشتم؛ آنالیز گرهی سیستم. پیوست، فهرست علائم اختصاری و واژه نامه ها نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TN 870 .57 .C5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مخزن های هیدروکربنی  
 10.     نفت-- مهندسی مخزن های زیر زمینی  
 11.     گاز-- مهندسی مخزن های زیر زمینی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد