درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف مهدی بیدآبادی، بهزاد سعادت‌نیا، اباذر وحدت‌آزاد
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1392   
 3. مشخصات ظاهری: 149 ص.: مصور، نمودار
 4. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 5. خلاصه/چکیده:از آغاز تاریخ بشر، احتراق تأثیر قابل توجهی در زندگی روزمره انسان داشته است و مهمترین ابزار برای تولید قدرت به شمار می رود. حدود هشتاد و پنج درصد انرژی جهان ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. پیشرفت و توسعه محفظه های احتراق، موتورهای احتراق داخلی، موتور جت و موشک و مشعل ها منوط به توسعه و پیشرفت علم احتراق است.
  پیچیدگی های ذاتی متعدد پدیده احتراق، دلیلی است که مدل سازی پدیده احتراق همواره با ساده سازی های فراوان همراه باشد. امروزه مختصات کروی به عنوان مختصات نزدیک تر به شکل انتشار واقعی شعله مورد توجه قرار گرفته و مطالعه بر روی انتشار شعله کروی امکان پیش بینی دقیق تر شروع احتراق، انتشار و عوامل دینامیکی شعله را فراهم می کند. مطالعه شعله کروی و آشنایی با مفاهیم آن برای ورود به بحث احتراق حجم ثابت و پدیده ی انفجار امری ضروری است.
  انتشار ناپایای شعله، شامل مطالعه پدیده های احتراقی بسیاری است که به دلیل کاربردهای فراوان در موتورهای احتراق داخلی، موتور راکت ها و مسائل ایمنی، بسیار مورد توجه است. ساده ترین هندسه برای مطالعه احتراق ناپایا، شعله کروی است و این موضوع دلیل تحقیقات متعدد بر روی این نوع شعله است.
  کتاب حاضر دارای هفت فصل با عناوین ذیل است: فصل اول؛ مقدمه و تعاریف، فصل دوم؛ شعله کروی، فصل سوم؛ شعله کروی نفوذی، فصل چهارم؛ شعله کروی پیش مخلوط، فصل پنجم؛ پایداری شعله های کروی، فصل ششم؛ شعله کروی با سوخت مایع، فصل هفتم؛ مدل سازی انتشار شعله کروی ابر ذرات ارگانیک
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QD 516 .B43 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     احتراق  
 10.     شعله
 11. شناسه افزوده: سعادت‌نیا، بهزاد
 12. شناسه افزوده: وحدت‌آزاد، اباذر 1361 -

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد