درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3496 Viewed

انتقال جرم مدرن

گودرزنیا، ایرج

 1. معرفی:
 2. درس عملیات انتقال جرم از درس های اساسی و مهم در رشته مهندسی شیمی است. این درس با سیستم های دوتایی و قوانین فیک آغاز می شود. ولی از آنجا که سیستم های دوتایی در عمل و در صنعت بسیار نادرند، بنابراین نظریه ای مبنی بر قوانین فیک جوابگوی حل مسائل مهندسی و صنعتی عملیات انتقال جرم در صنایع شیمیایی نیست. به ناچار با به کار بردن ضرایب تصحیح گوناگون سعی بر آن است که به نحوی از این قوانین در حل مسائل عملیات انتقال جرم کمک بگیرند. اما واقعیت این است که این تقریب ها و ضرایب تصحیح در حل مسائل از موفقیت و دقت لازم برخوردار نیستند.
  پایه و اساس عملیات انتقال جرم مدرن با روش فعلی عملیات انتقال جرم که برمبنای سیستم های دوتایی و قوانین فیک استوار است، اختلاف دارد. در عملیات انتقال جرم مدرن نظریه ها با سیستم های چندجزئی به عنوان اصل آغاز می شود و سیستم های دوتایی حالت خاص آن ها محسوب می شوند. عملیات انتقال جرم مدرن با واقعیت های مهندسی و صنعتی به روش عملی و مطلوب برخورد و مسائل را به طور واقعی حل می کند. نتایج حاصل از تحلیل مسائل عملیات انتقال جرم به روش جدید عملیات انتقال جرم مدرن در عین حال که دقیق تر هستند از لحاظ ریاضی نیز آسان ترند.
  کارایی عملیات انتقال جرم مدرن بسیار گسترده است و می تواند سیستم های غشایی، تبادل یونی، تراوشی، فیلتراسیون، اسمز و اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، و جذب سطحی را تحلیل و مسائل عملیات انتقال جرم مربوط به آن ها را بررسی و حل کند. از این رو در این کتاب به هر یک از مباحث بالا قسمت هایی اختصاص یافته است تا به زبان ساده و روان خواننده را با مباحث ذکر شده آشنا کند، سپس به تشریح روش ها برای حل مسائل عملیات انتقال جرم مربوط به این پدیده ها پرداخته است. جهت تکمیل مباحث عملیات انتقال جرم بخشی هم به نظریه های مربوط به قوانین فیک و عملیات انتقال جرم کلاسیک دوتایی و در نهایت ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر اختصاص یافته تا خواننده بتواند کتاب جامعی را درباره تمامی مباحث درس اساسی عملیات انتقال جرم را در اختیار داشته باشد.
  کتاب حاضر در نوزده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ پیش زمینه، فصل سوم؛ آیا اشکالی وجود دارد؟، فصل چهارم؛ نیروهای محرکه، فصل پنجم؛ اصطکاک، فصل ششم؛ مثال های دوجزئی، فصل هفتم؛ مثال های سه تایی، فصل هشتم؛ غیرایده آلی ها، فصل نهم؛ ضرایب انتقال، فصل دهم؛ نیروهای دیگر، فصل یازدهم؛ الکترولیت ها، فصل دوازدهم؛ فرایندهای غشائی، فصل سیزدهم؛ تراوش گازی، فصل چهاردهم؛ رانش غلظتی، فصل پانزدهم؛ رانش الکتریکی، فصل شانزدهم؛ رانش فشاری، فصل هفدهم؛ جذب، فصل هجدهم؛ روش های مختلف، فصل نوزدهم؛ خاتمه.
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1392
 4. 261 ص
 5. یادداشت: “محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TP 156 .M3 .G6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. جرم (فیزیک) -- انتقال
 9. شابک:9789642080793

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد