درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3188 Viewed

دینامیک شارهای حرارتی

فرهانیه‌، بیژن‌ 1337 -

 1. شرح مسئولیت:بیژن فرهانیه
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1390   
 3. مشخصات ظاهری: 608 ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 5. خلاصه/چکیده:موضوع انتقال حرارت بررسی دینامیک شارهای حرارتی در محیط های مختلف است. محیط های مورد نظر می توانند مادی و یا غیرمادی باشند. محیط های مادی همچون جامدات، مایعات، وگازها در حالت های تک فاز و یا چند فاز وجود دارند. انتقال حرارت در این محیط ها به کمک الکترون ها، ارتعاشات شبکه ها، حرکت ملکول ها، جریان سیال، و فوتون ها یا مواج الکترومغناطیسی صورت می پذیرد. در محیط های غیرمادی، انتقال حرارت فقط با تشعشعات حرارتی صورت می گیرد. کاربرد انتقال حرارت در مهندسی بسیار وسیع است. درک صحیح دینامیک شارهای حرارتی و مکانیزم انتقال حرارت نقش بسیار مهمی در طراحی و مهندسی مدرن ایفا می کند. یک مهندس الکترونیک درگیر حرارت ناشی از وسایل الکترونیکی است، در حالی که مهندسان عمران ممکن تنش های حرارتی نیازمند باشند که تأثیر به سزایی در سازه ها دارند. مهندسان مکانیک، مواد، شیمی، پزشکی، هوافضا، ساخت و تولید، و برق، در طیف گسترده ای به علم انتقال حرارت نیاز دارند.
  این کتاب که برای درس انتقال حرارت تنظیم شده است، شارهای حرارتی و ردگیری آنها به صورت بردار در محیط ها و سیستم های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر در هجده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول؛ انرژی حرارتی و انواع دیگر انرژی، فصل دوم؛ بردار شار حرارت، فصل سوم؛ انتقال حرارت هدایتی تئوری عمومی، فصل چهارم؛ ضریب انتقال حرارت هدایتی، فصل پنجم؛ انتقال حرارت هدایتی پایا، فصل ششم؛ انتقال حرارت هدایتی ناپایا، فصل هفتم؛ انتقال حرارت هدایتی در مرزهای متحرک، فصل هشتم؛ انتقال حرارت تشعشعی، فصل نهم؛ جا به جایی تئوری عمومی، فصل دهم؛ جا به جایی اجباری جریان های آرام بیرونی، فصل یازدهم؛ جا به جایی اجباری جریان های آرام درونی، فصل دوازدهم؛ جا به جایی اجباری جریان های آشفته بیرونی، فصل سیزدهم؛ جا به جایی اجباری جریان های آشفته درونی، فصل چهاردهم؛ جا به جایی آزاد، فصل پانزدهم؛ انتقال حرارت با تغییر فاز: جوشش، چگالش، و تبخیر، فصل شانزدهم؛ مقدمه ای بر انتقال جرم، فصل هفدهم؛ مقدمه ای بر مبدل های حرارتی، فصل هجدهم؛ انتقال حرارت هدایتی معکوس. پیوست های مورد نیاز، پاسخ به مسائل، مراجع و واژه نامه ها نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 357 .F37 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     سیالات -- دینامیک

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد