درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3239 Viewed

آینده پژوهی و انرژی

ملکی، عباس 1336-

 1. معرفی:
 2. آینده پژوهی، علم جدیدی است که مدت زمان زیادی از عمرش نمی‌گذرد. ولی به نظر می‌رسد هیچ پروژه و فعالیتی در جهان نیست که به نوعی با آینده ‌پژوهی مرتبط نباشد. هر موضوع، پدیده‌، کنش و واکنش، موقعیت و جایگاه موضوع علمی و یا مفهموم آن در دنیا به نوعی به آینده مربوط می‌شود. علم آینده پژوهی خیلی سریع و شتابان در بخش های مختلف گسترش یافته است.
  این کتاب به اهمیت آینده و حرکت همیشه رو به جلوی زمان، اشاره دارد و به موضوع چگونگی تطابق و همراهی با جهان پر ابهام و پیچیده کنونی و مطابقت خود (افراد)، سازمان و جامعه با تحولات آینده و جلوگیری از نابودی یا ضرر، می پردازد.
  برخی از دانشمندان، پانزده حوزه از علوم را از مهم ترین محرک های اصلی اندیشه و عمل آینده پژوهی مطرح کرده اند، که مطالعات آینده در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ ازجمله، آینده جهان، اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، جامعه و سیاست، ارتباطات و بهداشت.
  این کتاب در شش فصل تدوین شده است. فصل اول، به بررسی مفهوم آینده‌ پژوهی و اهمیت آن می‌پردازد. مدیریت تغییر عنوان فصل دوم است که تئوری های تغییر را بر ‌می‌شمرد. در فصل سوم، با عنوان تصمیم‌گیری، به مسائل پیرامون این موضوع پرداخته شده است. در فصل چهارم، با برنامه‌ریزی راهبردی آشنا می‌شویم، و در فصل پنجم، سناریو سازی و زوایای مختلف آن به بحث گذاشته شده است. فصل ششم و پایانی نیز کاربرد اصول آینده پژوهی در انرژی را بررسی می نماید.
  کتاب حاضر توسط هیأت داوران "بیست و هفتمین دوره جایزه‌ی کتاب فصل" به عنوان "اثر شایسته‌ ی تقدیر" معرفی گردید
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1392
 4. یازده،237 ص. ؛ مصور( رنگی)، جدول، نمودار
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای CB 158 .M3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. آینده‌پژوهی ؛ سیاست انرژی ؛ انرژی
 8. شابک: 9789642080717
 9. شماره بازیابی: 5.01.10028

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد