درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3308 Viewed

کوره‌های دوارrotary kilns

بوتنگ، آکواسی آچمپونگ،1951- ، Boateng, Akwasi Acheampong , دانشگاه صنعتی شریف موسسه انتشارات علمی , شاکری‌، مسعودرضا 1333 - مترجم‌ , عقابی، مرضیه 1335 - مترجم

 1. معرفی:
 2. بررسی جامع ترمودینامیک –آئرودینامیکی کوره های دوار یکی از نیازهای اساسی برای هر متخصص و دانش آموخته شاغل در صنعت سیمان است. افزایش دانسته های علمی مهندسان شاغل در واحدهای فنی – مهندسی کارخانه های سیمان و بهره برداران خطوط تولید این کارخانه ها در این زمینه ضرورتی گریزناپذیر است.
  تمرکز کوره های دوار، پدیده های انتقال و فرایندهای انتقال بر روی تربیت مهندس فرایند و پژوهشگر در این شاخه کاری و تشریح کمی درباره پدیده های انتقال ازجمله برهم کنش های فرایند ناحیه آزاد و بستر است. عامل بستر شامل ترکیبی از حرکت عرضی بستر و جدانشینی مواد دانه ای و اثر حاصل از این پدیده ها برروی انتقال گرمای بستر است.
  کتاب حاضر مشتمل بر ده فصل همراه با پیوست ها و جداول کاربردی لازم، تمامی موضوعات مربوط به کوره دوار را همراه با ده ها موضوع علمی – فنی دیگر دربر می گیرد. عناوین فصول کتاب عبارتند از: فصل اول؛ پدیده و تکامل کوره دوار، فصل دوم؛ تشریح اصول بهره برداری از کوره های دوار، فصل سوم؛ پدیده های آیرودینامیکی ناحیه آزاد، فصل چهارم؛ جریان های دانه ای در کوره های دوار، فصل پنجم؛ آمیختگی و جدا نشینی، فصل ششم؛ احتراق و شعله، فصل هفتم؛ انتقال گرما در ناحیه آزاد، فصل هشتم؛ فرایندهای انتقال گرما در بستر کوره دوار، فصل نهم؛ موازنه جرم و انرژی، فصل دهم؛ کاربرد کوره های دوار در فراوری کانی ها
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1390
 4. 372 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Rotary kilns : transport phenomena and transport processes
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TP 882 .B5819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. کوره های دوار ؛ نظریه انتقال
 9. IR 2655773
 10. شابک:9789642080533

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد