درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4561 Viewed
 1. شرح مسئولیت:جورج مک فرسون، رابرت دی. لارمور؛ ترجمه محمدحسین سالمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی‌شریف، مؤسسه‌انتشارات علمی    سال نشر: 1376   
 3. مشخصات ظاهری: چهارده، 695 ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: An introduction to electrical machines and transformers
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. یادداشت: کتابنامه: ص. [649]-651
 7. خلاصه/چکیده:موتورها و مولدهای الکتریکی را "ماشین های الکتریکی" می نامند. این ماشین ها، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و یا انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.
  دراین کتاب سعی بر آن است تا موضوع گشتاور نیرو بر اساس جذب، دفع قطب های مغناطیسی، براساس بقاء توان در حالت مانا به صورت کمی، همچنین درباره هر وسیله ای بر حسب میدان های مغناطیسی و پس از آن بر حسب ولتاژها مورد بحث قرار دهد. بخش مقدماتی کتاب شامل اطلاعات بنیادی است که هر مهندس برقی باید از آنها اطلاع داشته باشد و بخش های انتهایی شامل اطلاعات سودمند تخصصی تر بیان شده است.
  فصول کتاب دربرگیرنده مباحث ذیل می باشد: فصل اول، وجه اشتراک های ماشین ها و ترانسفورماتورها. فصل دوم، ماشین های سنکرون. فصل سوم، ترانسفورماتورها. فصل چهارم، ماشین های القا یا آسنکرون. فصل پنجم، ماشین های جریان یکسو. فصل ششم، ماشین های تک فاز. فصل هفتم، ماشین های ویژه کار. فصل هشتم، نیرو گشتاور در سیستم های الکترومغناطیسی. در آخر کتاب چند پیوست، مانند؛ مدارهای مغناطیسی و سه فاز ترازمند، نظریه ماشین سنکرون قطب-برجسته و کتابنامه ارائه شده است
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 2182 .M3219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     ماشین‌آلات برقی  
 12.     ترانسفورماتورها
 13. شناسه افزوده: لارمور، رابرت دی Laramore, Robert D
 14. شناسه افزوده: سالمی، محمدحسین مترجم