درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:[editor] ی. م. ماکاروف؛ ترجمه فاطمه السادات رفیعی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1375   
 3. مشخصات ظاهری: نوزده، 308 ص
 4. یادداشت: ع. به انگلیسی:Cybernetics today
 5. خلاصه/چکیده:این کتاب تألیف گروهی از دانشمندان روسی در زمینه سیبرنتیک است که مسائل آن را از لحاظ تئوری و عملی، از جنبه های مختلف بررسی کرده اند.برای انجام این کار، از قوانین و راه های مختلفی برای رسیدن به هدف استفاده می شود. توجه اصلی مولفین کتاب، به ابعاد اقتصادی – تکنولوژی اطلاعات، آینده سیبرنتیک، خصوصاً خلق هوش مصنوعی برای کامپیوترها و روبات های پیشرفته، معطوف است.
  کتاب هفت فصل داشته که هر فصلی شامل چند بخش به شرح زیر می باشند: از میان بحث های سال های مختلف. وضعیت موجود. هوش مصنوعی: دلایل له و علیه. در باره برخی از مسائل کنترل. سیبرنتیک و هنرهای زیبا. از زاویه ای جدید. پیش بینی آینده.
  برخی از مباحث مطرح شده در این بخشها به قرار ذیل می باشد:
  سیبرنتیک به کجا میرود؟ نقش روبات ها در صنعت امروز؛ چرا هوش مصنوعی؟ توانایی های هوش مصنوعی؛ صنعت ادارۀ اطلاعات؛ شاخه ای جدید از اقتصاد. سیبرنتیک در فرهنگ؛ کاربردهای اجتماعی سیبرنتیک، تمدن های برون مرزی و هوش مصنوعی، چند پیشگویی دربارۀ سیبرنتیک و کامپیوتر
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 213 .7 .C9319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مهندسی کنترل  
 10.     هوش مصنوعی
 11. شناسه افزوده: ماکاروف، ی. م Makarov, I. M ویراستار
 12. شناسه افزوده: رفیعی، فاطمه السادات مترجم