درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4493 Viewed

مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 12-15 اردیبهشت ماه 1373، دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (دومین: 1373: تهران) , اسماعیل زاده، ابراهیم ویراستار , سعیدی، محمدحسن ویراستار , رحیمیان، تقی ویراستار

 1. شرح مسئولیت:انجمن مهندسان مکانیک ایران؛ ویرایش و تنظیم ابراهیم اسماعیل زاده، محمدحسن سعیدی، تقی رحیمیان
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1373   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: ع. به انگلیسی:Proceedings of the Second Annual ISME Conference
 5. یادداشت:ج.1. مخازن تحت فشار، مهندسی خودرو، بیومکانیک، کنترل ورباتیک.-- ج.2. تبدیل انرژی، سیالات، هوافضا، انتقال حرارت و تبرید.-- ج.3. طراحی ماشین، روش های تولید، مکانیک شکست و مهندسی مواد
 6. خلاصه/چکیده:دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در اردیبهشت ماه 1373، همزمان با سومین سال تشکیل انجمن مهندسان مکانیک ایران برگزار شد. در این کنفرانس تعداد 150 خلاصه مقاله پذیرفته شد که از این تعداد 107 مقاله بازنگری و مورد تایید نهایی قرار گرفت. این مقالات پس از ویرایش در مجموعه ای سه جلدی همزمان با براگزاری کنفرانس چاپ و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 5 .K6 1373 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     مکانیک-- مهندسی کنگره ها
 11. شناسه افزوده: اسماعیل زاده، ابراهیم ویراستار
 12. شناسه افزوده: سعیدی، محمدحسن ویراستار
 13. شناسه افزوده: رحیمیان، تقی ویراستار