درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4426 Viewed

مدل‌سازی آلودگی هوا

عباس‌پور، مجید 1330-

 1. شرح مسئولیت:مجید عباس‌پور
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1390   
 3. مشخصات ظاهری: 440 ص.: مصور(بخشی رنگی)، جدول، نمودار
 4. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 5. یادداشت:واژه نامه
 6. خلاصه/چکیده:از پدیده هایی که در زندگی امروزی بشر می توان ذکر نمود آلودگی هوا می باشد. آلودگی هوا ناشی از حضور مواد نامطلوب در هوا است که اثرات مضری بر سلامت انسان و موجودات زنده خواهد داشت. هر فعالیت صنعتی ضمن فراهم ساختن امکانات فراوان جهت ارتقاء کیفیت زندگی انسان سبب تغییر در تعادل طبیعی محیط زیست و کاهش منابع آن، تولید انواع پسماندها و مواد زائد و رهاسازی آنها در محیط های پذیرنده هوا، آب و خاک می گردد. عدم تعادل میان مصرف و کاهش ظرفیت منابع تجدیدناپذیر از یک سو و ناهمگونی میان نوع پسماندها و آلاینده های تولید شده از طرف دیگر حیات بشر و کره زمین را در معرض خطر قرار داده است. هوا به
  عنوان حیاتی ترین ماده جهت ادامه زندگی انسان می باشد و آلاینده ها می توانند آثار غالبا جبرا نناپذیر بر سلامت انسان بگذارند. یکی از راه های پیش بینی انتشار آلاینده ها در محیط ها ی باز و یامحیط بسته ، تعیین میزان غلظت آلاینده ها با استفاده از روش های مدلسازی به صورت تجربی و ریاضی می باشد. شبیه سازی انتشار آلاینده ها به صورت تجربی و در مقیاس واقعی با مشکلات فراوانی مواجه بوده، در حالیکه در شبیه سازی تجربی در مقیاس آزمایشگاهی هزینه های قابل توجهی جهت احداث تأسیسات مورد نیاز نظیر تونل باد زیست محیطی صرف می گردد. در مدل سازی ریاضی از تکنیک های مختلف تجربی، تقریبی و یا عددی استفاده می گردد. امروزه مدل سازی در بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی یکی از ضروریات بوده و در اکثریت قریب به اتفاق کشورها در رابطه با اجرای ارزیابی زیست محیطی طرح ها امری الزامی می باشد.
  هدف از تدوین این کتاب که حاصل تجربه دو دهه تدریس این موضوع بوده است، پرداختن به جزئیاتی است که ابعاد مختلف در مدل سازی آلودگی هوا از نظر فیزیکی و ریاضی را تشریح نموده و می تواند مورد بهره برداری کار فرمایان، مشاورین، دانشجویان و محققین در این زمینه قرار گیرد.
  کتاب حاضر دارای هشت فصل با عناوین ذیل است: فصل اول؛ ماهیت آلودگی هوا، فصل دوم؛ آلودگی هوا در محیط های بسته، فصل سوم؛ آلودگی هوای جو، فصل چهارم؛ دینامیک اتمسفر و هواشناسی، فصل پنجم؛ مدل سازی ریاضی آلودگی هوا، فصل ششم؛ مدل سازی فیزیکی آلودگی هوا، فصل هفتم؛ بسته های نرم افزاری موجود در مدل سازی آلودگی هوا، فصل هشتم؛ مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از MATLAB
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TD 883 .A2 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     هوا -- آلودگی -- الگوهای ریاضی  
 11.     هوا-- آلودگی-- الگوهای ریاضی-- نرم‌افزار  
 12.     هوا-- آلودگی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد