درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تألیف ابوالحسن وفایی؛ ویراسته زهرا جلال‌زاده
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1385   
 3. مشخصات ظاهری: 467 ص.: مصور
 4. خلاصه/چکیده:اهمیت و گسترش فناوری اطلاعات و تولید علم و سرعت تحولات در علم و فنون مختلف به وضوح نمایان است. رشته سازه های فولادی نیز در این زمینه تحقیقاتی را مورد بررسی قرارداده است.
  به طور فلسفی یک سازه برای موجودیت خود باید دارای سه خصوصیت، مقاومت، صلبیت و پایداری برخوردار باشد و در تحقق یک سازه که متشکل از اعضا مختلف است، باید این اصول در نظرگرفته شود.
  در این کتاب تلاش برآن است که ابتدا رفتار یک سازه فولادی و سپس ضوابط ساختمانی متداول در کشور از جمله مقرارت ملی ساختمان ایران و همچنین فولادامریکا (AISC) و سایر مقررات متداول در جهان برای طراحی آن استفاده کند. در این مجموعه فلسفه حاکم بر طراحی سازه های فولادی، فلسفه عملکرد ارتجاعی تحت تاثیر بارهای کاربردی است.
  مباحث این کتاب در ده فصل با عناوین ذیل ساماندهی شده است: فصل اول: مقدمه، فصل دوم: مصالح، فصل سوم: ساختمان¬ها، فصل چهارم: عضوهای کششی، فصل پنجم: عضوهای فشاری، فصل ششم: عضوهای خمشی، فصل هفتم: خمش و نیروی محوری( تیر ستونها)، فصل هشتم: تیرورقها، فصل نهم: اتصالات، فصل دهم: کمانش ورقها. کتاب همچنین دارای پیوست، واژنامه و فهرست راهنما نیز می باشد
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 684 .V3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     سازه‌های فولادی
 9. شناسه افزوده: جلال زاده، زهرا ویراستار