درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3441 Viewed

مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی خوردگی: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی متالورژی 11-13شهریور 1376

کنگره ملی خوردگی (پنجمین: 1376: تهران)

 1. شرح مسئولیت:برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف، انجمن خوردگی ایران، ویرایش و تنظیم محمد قربانی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1376   
 3. مشخصات ظاهری: ح، 656 ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: چکیده مقالات به انگلیسی
 5. خلاصه/چکیده:خوردگی و زیان های ناشی از آن از دیرباز وجود داشته و با زنگ زدن آهن، تیره شدن نقره و کبود شدن قطعات برنجی اهمیت وجود خود را نشان داده است.
  اولین سمینار بین المللی خوردگی در سال 1355 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و به دنبال آن سمینارهای دیگر در کشور تشکیل گردید.
  پنجمین کنگره ملی خوردگی نیز به طور مشترک توسط دانشگاه صنعتی شریف و انجمن خوردگی ایران و با همکاری دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، شیراز، شهید باهنر کرمان، صنعتی امیرکبیر، صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و مرکز تحقیقات نیرو (متن) و نیز با حمایت مالی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، صنایع، معادن و فلزات، شرکت ساپکو، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی فولاد ایران و بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی در شهریور ماه 1376برگزار شد.
  مقالات رسیده در دو مرحله مورد بررسی کمیته علمی و هیأت داوران قرار گرفت و پس از پذیرش خلاصه مقالات، اصل مقاله دریافت و پس از حذف اسامی نویسندگان جهت داوری برای متخصصان ارسال گردید. در نتیجه از مجموع 97 مقاله رسیده، 47 مقاله جهت چاپ پذیرفته شد. 42 مقاله به صورت شفاهی و 5 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.
  امید است با گسترش این زمینه علمی و به کارگیری اصول مهندسی، بتوان ضایعات ناشی از خوردگی را در صنایع کشور تا حد امکان تقلیل داده و از به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 462 .C6 1376 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     خوردگی - کنگره‌ها