درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. گرافیک رایانه ای یکی از زمینه های فناوری نوین است که با رشد سریع و مهیجی همراه است. ویرایش نخست این کتاب به خصیصه ای استاندارد در کاربردهای نرم افزاری و اغلب سیستم های رایانه ای تبدیل شده است. روش های گرافیک رایانه ای به صورتی متداول در طراحی اکثر سازه ها، آموزش شبیه سازها، تولید موزیک ویدئوها و آگهی های بازرگانی، فیلم های سینمایی، تحلیل داده ها، پژوهش های علمی، روش های پزشکی و بسیاری از کاربردهای دیگر استفاده می شود. اکثر پژوهش های گرافیک رایانه ای، به بهبود کارایی، واقع گرایی، و سرعت تولید تصاویر مربوط می شوند. برای تولید تصویری واقع گرایانه از صحنه ای طبیعی، یک برنامه گرافیکی باید اثرات بازتابش و شکست نور واقعی را از اشیای طبیعی شبیه سازی کند.
  مطالب ارائه شده در این ویرایش، صورت تکمیل شده جزوه های مورد استفاده در دروس مختلف، مثل گرافیک رایانه ای مقدماتی، گرافیک رایانه ای پیشرفته، بصری سازی علمی، مباحث ویژه و پروژه های درسی است که برای سالیان متمادی تدریس شده اند. موضوعات گنجانده شده در این ویرایش عبارتند از: اجزای نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های گرافیکی، هندسه فراکتالی، ترسیم شعاع، اسپلاین ها، مدل های نورپردازی، رندرسازی (پرداخت) رویه ها، پویا نمایی رایانه ای، واقعیت مجازی، پیاده سازی موازی الگوریتم های گرافیکی، هموارسازی اثرات پله ای، ابر درجه 2ها، درخت های BSP، سیستم های ذره ای، مدل سازی مبنا – فیزیکی، بصری سازی علمی، پرتو سنجی، برجسته نگاری، و دگرریختی. برخی از این مباحث مانند مدل های نورپردازی، روش های پرداخت رویه و بافت نگاری، در گروهی هستند که بیشترین دامنه پیشرفت را دارند.
  کتاب حاضر دربرگیرنده شش فصل با عناوین ذیل است. فصل اول؛ مروری بر گرافیک رایانه ای، فصل دوم؛ مروری بر سیستم های گرافیکی، فصل سوم؛ مبناهای خروجی گرافیکی، فصل چهارم؛ ویژگی های مبناهای گرافیکی، فصل پنجم؛ تبدیلات هندسی، فصل ششم؛ دید دو بعدی. ضمائم، واژه نامه ها، و فهرست های راهنما نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1388
 4. ج.: مصور، جدول
 5. یادداشت: عنوان اصلی: 2004 ,Computer graphics with open Gl, 3rd ed
 6. یادداشت: واژه نامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای T 385 .H39519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. گرافیک رایانه ای

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 • Graphic Computer Jeld 2
 • Graphic Computer zamimeh