درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4518 Viewed

رسم فنی و نقشه‌های صنعتی 1 [یک]

متقی‌پور، احمد 1326-

  1. شرح مسئولیت:احمد متقی‌پور
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1377   
  3. مشخصات ظاهری: 323 ص.: مصور، جدول، نمودار
  4. خلاصه/چکیده:در این کتاب با توجه به اهمیت رسم سه تصویر ار از اجسام به عنوان مقدمهء خواندن نقشه های صنعتی و تجستم آنها، اصول رسم سه تصویر در فرجهء اول و سوم، با روشهای مختلف عرضه شده است. همچنین جهت بالا بردن دانش نقشه خوانی و افزایش قوهء تجسم دانشجویان، روش های نوین و کلاسیک تجسم یه بعدی قطعات و شناخت مربوط و در کنار آن، روش رسم تصویر سوم (مجهول یابی) همراه با تمرینات مناسب به صورت تستی و تشریحی مطرح شده است. این تمرینات از انواع ساده شروع و به پیجیده ترین آنها ختم می شود. کتاب دارای 13 فصل است. ترسیمات هندسی، استانداردهای نقشه کشی، اندازه گیری، تصویر، آنالیز حجم ها، آنالیز سطح ها، رسم تصویر سوم اجسام دارای سطوح منحنی، تصویر مجسم، تصویر مجسم دیمتریک، تصویر مجسم مایل، برش ، مستثنیات برش و رسم پیچ عناوین فصلهای این کتاب می باشند
  5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای T 353 .M67 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  6. یادداشت:گنجینه
  7. توصیفگرها:
  8.     رسم فنی  
  9.     نقشه‌کشی