درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:ریچارد فاینمن؛ ترجمه محمد شجاعی باغینی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1379   
 3. مشخصات ظاهری: شش، 130 ص.: مصور، نمودار
 4. یادداشت: عنوان به‌انگلیسی: Quantum electrodynamics
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. خلاصه/چکیده:این کتاب بازنویسی سخنرانی های ریچارد فاینمن راجع به الکترودینامیک کوانتومی و تلاشی برای بیان اساسی ترین اجزای فیزیک به تعداد مخاطبین در دانشگاه کالیفرنیا است.
  ریچارد فاینمن از برجسته ترین فیزیک دانان نظری قرن حاضر است. فاینمن برای توصیف اکثر خواص هلیم مایع در دماهای خیلی پایین، به نظریه ای ریاضی پرداخت و چگونگی تعیین ساختار پروتون را در برخورد با الکترون های پر انرژی بررسی کرد.
  او دربرقراری ارتباط علمی با مخاطبین خود در سطوح مختلف از استعداد درخشانی برخوردار است. تا کنون مجموعه هایی از سخنرانی های وی جمع آوری و انتشار یافته است.
  کتاب حاضر در چهار فصل گردآوری شده است. فصل اول؛ درآمد، فصل دوم؛ ذرات نور: فوتون، فصل سوم؛ الکترون و برهم کنش آن، فصل چهارم؛ حلقه های سست
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 680 .F419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     الکترودینامیک کوانتومی
 11. شناسه افزوده: شجاعی باغینی، محمد مترجم