درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2411 Viewed

پیشرفتهای ابررسانایی دمای بالا

اخوان، محمد , یمنی، زهراسادات

 1. شرح مسئولیت:محمد اخوان، زهراسادات یمنی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1381   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: جدول، مصور
 4. یادداشت: واژه نامه
 5. خلاصه/چکیده:مسئله ابررسانایی دمای بالا از نظر بنیادی و کاربردی و چشم انداز آن در ایران در صنایع میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، برق و انرژی، پزشکی و ترابری دارای اهمیت خاصی می باشد.
  پدیده ابررسانایی در اوایل قرن بیستم کشف و نشان داد قوانین مکانیک کوانتومی می توانند در مقیاس ماکروسکوپی نیز بروز کنند. این پدیده نمونه بارزی از اشغال ماکروسکوپی یک حالت کوانتومی منفرد است.
  آشنایی با آخرین پیشرفت های تحقیقاتی در زمینه ابررسانایی، موضوع کتاب است که جلد اول آن در برگیرنده شش فصل است. فصل اول؛ ابررسانایی متعارف، فصل دوم؛ ابررسانایی دمای بالا، فصل سوم؛ روش های ساخت، فصل چهارم؛ ساختار بلوری و ریزساختار، فصل پنجم؛ خواص ترمودینامیکی، فصل ششم؛ ساختار الکترونی و نمودار فاز بحث شده است.
  اختصارات، اسامی، مواد، و واژه نامۀ فارسی – انگلیسی و فهرست راهنما نیز در انتهای جلد اول کتاب قرار دارد.
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 611 .92 .A38 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     ابررسانایی
 10. شناسه افزوده: یمنی، زهراسادات