درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. استفاده انسان از وسایل اندازه گیری و توسعه کاربرد آنها حقیقتی تاریخی است. ایجاد و توسعه علوم مختلف مهندسی نظیر مکانیک، برق، عمران، مواد و ... مرهون مطالعات تجربی و توسعه روش های اندازه گیری است. درزندگی ماشینی و صنعتی امروزی حضور وسایل اندازه گیری (ابزار دقیق) پیشرفته روند روزافزون دارد.
  این کتاب در دو بخش و ده فصل تدوین شده است.
  بخش اول کتاب با عنوان عناصر کارکردی و مشخصه های وسایل اندازه گیری به بیان طرز عمل کلی وسایل اندازه گیری و خصوصیات آنها، بدون اینکه به اندازه گیری خاصی اشاره کند مربوط می شود. این بخش شامل شش فصل با عناوین ذیل می باشد: درآمدی بر وسایل اندازه گیری و معرفی آنها، مشخصه های عملکرد استاتیکی وسایل اندازه گیری، مشخصه های دینامیکی وسایل اندازه گیری، بخش های تراگردان، عناصر واسطه، عناصر نشان دهنده، ثبت کننده و نمایش دهنده. بخش دوم کتاب با عنوان اندازه گیری ها، روش ها و کاربردها، که جزئیات اندازه گیری متغیرهای فیزیکی واقعی را ارائه می دهد. این بخش شامل چهار فصل انتهایی کتاب با عناوین ذیل می باشد: اندازه گیری های حرکت، اندازه گیری نیرو، اندازه گیری گشتاور و توان، اندازه گیری فشار. خلاصه و تمرین ها در بخش انتهایی کتاب گنجانده شده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1389
 4. 340 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی:Instrumentation, measuremen, and analysis
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 100 .5 .N219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. اندازه گیری

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد