درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. یکی از مشهورترین کتاب های آنالیز سال های اخیر، کتاب آنالیز ریاضی، نوشته ی تام م. اپوستل می باشد. این کتاب درسی مباحث آنالیز را در سطح حساب دیفرانسیل و انتگرال عالی مورد بحث قرار داده است و در آن، موضوع به صورت صحیح، دقیق، امروزی، و در عین حال نه چندان غیر عملی، عرضه گشته و راهی را از حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی به دوره های عالی در نظریه ی تابع های حقیقی و مختلط می گشاید و خواننده را با برخی از تفکرات انتزاعی، که در آنالیز نوین متداول است آشنا می سازد. در این کتاب، توپولوژی مجموعه های نقطه ای در محدودهء فضاهای متری کلی به همان گونه ی فضای n- بعدی اقلیدسی عرضه شده و افزون بر آن دو فصل درباره ی انتگرال گیری لبگ به روش ریس_ناگی وجود دارد که مستقیما" به تابع ها و انتگرال های آن ها توجه شده و از نظریه ی اندازه ها مستقل است. این کتاب در دوره های ریاضیات، در سطوح مختلفی به کار می رود و از آن هم به عنوان یک کتاب درسی و هم به عنوان یک کتاب مرجع تکمیلی استفاده می شود.
  کتاب در شانزده فصل تدوین شده است که فصل های 1 تا 5 و 12 و 13 شامل مطالبی درمورد حساب دیفرانسیل تابع های یک یا چند متغیره، و از فصل های 6 تا 11 و 14 و 15 دربرگیرنده درسی در نظریهء انتگرال گیری است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1359
 4. فروست:انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 17
 5. 749ص. مصور
 6. یادداشت: عنوان به انگلیسی: Mathematical analysis
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 300 .A58 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. آنالیز ریاضی