درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3232 Viewed

نظریه احتمال و کاربرد آن

اخوان نیاکی، تقی

 1. شرح مسئولیت:تقی اخوان نیاکی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1377   
 3. مشخصات ظاهری: نه، 533 ص.: مصور
 4. یادداشت: واژه‌نامه
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:ابزارهای احتمال می تواند کمک موثری به مهندسان و مدیران درجهت طراحی و توسعه محصول، فرایند تولید، سیستم های تولیدی، و کلیه امور عملیاتی و درنهایت تحویل محصول به مشتری باشد، و با توجه به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باید کیفیت محصولات و خدمات را کاملا بهبود بخشید. بخش عظیمی از تلاش های مربوط به بهبود کیفیت و بهره وری صنایع به منابع انسانی مربوط می شود. بنابراین، تربیت مهندس و مدیر در استفاده از اینگونه ابزارها می تواند نقش اساسی در بهبود کیفیت و بهره وری صنایع داشته باشد. در زمینه کاربردهای احتمال مطالبی برای مهندسان و مدیران در این کتاب ارائه شده است.
  در تالیف کتاب حاضر سعی بر آن بوده که همه مفاهیم جدید با استفاده از یک و یا چند مثال توضیح داده شود. برای نشان دادن کاربرد وسیع احتمال، اغلب مثال ها از متون موجود در زمینه های مختلف گردآوری شده اند.
  مطالب موجود این کتاب در هفت فصل با عناوین ذیل گردآوری شده است: فصل اول؛ مقدمه ای بر احتمال، فصل دوم؛ متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال، فصل سوم؛ امید ریاضی، فصل چهارم؛ برخی مدل های احتمال گسسته، فصل پنجم؛ برخی مدل های احتمال پیوسته، فصل ششم؛ توابع متغیرهای تصادفی، فصل هفتم؛ قضایا و توزیع های حدی احتمال. جداول احتمال، پاسخ مسائل و مراجع نیز در انتهای کتاب قرار دارد.
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 273 .A52 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     احتمالات