درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:ریچارد ک. گای؛ ترجمه عبادالله محمودیان، آناهیتا آریاچهر
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1380   
 3. مشخصات ظاهری: 120 ص
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Fair game: hom to play importial combinatorial game
 5. خلاصه/چکیده:بازی های ترکیبی شامل بازی های دو نفری اند که در آنها حرکت شانسی و امکان بلوف زدن وجود ندارد. همچنین این بازی ها در زمان متناهی پایان می یابند و یکی از دو بازیکن بر اساس قوانین بازی، برنده خواهد بود.
  پدیدآور کتاب، ریچارد گای، کتاب بازی منصفانه را کتابی کلاسیک در موضوع خود می داند، ایشان از پدیدآورندگان نظریه بازی های ترکیبی است. زبان کتاب ساده و قابل فهم است که حتی دانش آموزان دبیرستانی به سادگی می توانند از آن استفاده کنند. ظرافت طبع پروفسور گای در استفاده از معانی کلمات بیشتر به بازی با کلمات می ماند.
  عناوین فصل های کتاب عبارت اند از: نیمبل، نیم ، نیم پکر، بازی های منصفانه، نیم لاسکر، کپه های نیم تقلبی، قاعده کمترین ناموجود، کرم، قضیۀ اسپراگ گراندی، کیلز، بازی گراندی، مقیاس های گراندی، دوستم دارد و دوستم ندارد، کلم بروکسلی، گره ها، بازی های تفاضلی، بازی های هشت هشتی و کد گای – اسمیت، شطرنج داوسون، چه وقت دنباله ها نیم متناوب اند؟، سه ضربدر، فضاهای پرصفر و هم مجموعه های معمولی، نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند، بازی های سکه برگردان، بازی های دارای محدودیت، شلغم، خوکی، تقارن، بازی ولتر، روش مجاورسازی، الگوهای نواری، هرس کردن بوته های سبز، دوری. پاسخ تمرین های موجود در کتاب، فهرست مراجع، واژه نامۀ فارسی- انگلیسی، و فهرست راهنما نیز در پایان کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با راهنمای QA 269 .G8519 درکتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     نظریه بازیها  
 10.     آنالیز ترکیبی
 11. شناسه افزوده: محمودیان‌، عبادالله‌ 1322- مترجم
 12. شناسه افزوده: آریاچهر، آناهیتا مترجم