درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5098 Viewed

سیستمهای فازی و محاسبات نرم

دانشگر، امیر

 1. شرح مسئولیت:زیرنظر امیر دانشگر
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1383-   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: جلد دوم کتاب سومین کارگاه آمار و احتمال فازی می باشد که در سال 1388 در اصفهان برگزار شده است
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت:ج.1. نظریه و کاربردهای مجموعه‌های فازی.-- ج.2. مباحثی در آمار و احتمال فازی
 7. خلاصه/چکیده:مجموعه حاضر با تلاش و حمایت "قطب سیستم های فازی و کاربردهای آن" در دانشگاه شهید باهنر کرمان تهیه و تنظیم شده، شامل مقالاتی است که به صورت محرمانه داوری و با موضوع "نظریه و کاربردهای مجموعه فازی" به عنوان اولین جلد از سری "سیستم های فازی و محاسبات نرم" ارائه گردیده است.
  کتاب دربرگیرنده موارد ذیل می باشد: مجموعه های مبهم، مروری بر منطق (چند ارزشی) فازی، مروری بر شاخص های کارآیی مشکک، درونیابی داده های فازی، کاربردهای منطق فازی در بیوانفورماتیک.
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 248 .5 .S4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     مجموعه های فازی  
 12.     سیستم های فازی  
 13.     محاسبات نرم
 14. شناسه افزوده: دانشگر، امیر
 15. شناسه افزوده: کارگاه آمار و احتمال فازی ( سومین : 1388 : اصفهان)

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد