درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
7477 Viewed

حساب دیفرانسیل و انتگرال با میپل

نادری، امیر

 1. شرح مسئولیت:امیر نادری
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@137a4992
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1383   
 4. مشخصات ظاهری: 200 ص.: مصور
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:میپل یک سیستم محاسباتی نمادین است که از سال 1980 میلادی دردانشگاه واترلو درکانادا در حال گسترش بوده است و در حال حاضر از قدرتمندترین سیستم های محاسباتی نمادین در نیا به شمار می رود. نرم افزارهای متداول ریاضی برای تمام متغیرهای خود به مقادیر عددی نیاز دارند. میپل در قیاس با برنامه های نرم افزاری دیگر این مزایا را دارد علاوه بر محاسبه با اعداد، نمادها و عبارات را نیز قبول می کند. دارای مجموعه بزرگی از نرم افزارهای عددی، تسهیلات گرافیکی دو بعدی، سه بعدی و زبان برنامه نویسی است. بر اساس این توانایی ها می توان مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرال را با نمایش های گرافیکی، جبری، و تحلیلی یا عددی تسهیل نمود.
  کتاب شامل پیشگفتار و بیست و پنج بخش با عناوین ذیل می باشد: اعمال جبری و توابع ریاضی میپل؛ عبارات؛ دنباله، لیست و مجموعه؛ چند جمله ای ها؛ توابع؛ نمودارها در صفحه؛ حد توابع؛ مشتق توابع؛ معکوس توابع؛ انتگرال؛ روش های انتگرال گیری؛ روش های ذوزنقه و سیمپسون؛ چند جمله ای های تیلور؛ ماتریس ها و بردارها؛ نمودار معادلات پارامتری و نمودار توابع در مختصات قطبی؛ توابع دو متغیره و نمودار آنها؛ توابع سه متغیره و سطوح تراز؛ حد؛ مشتق؛ تقریب خطی و درجه دوم؛ مقادیر اکسترمم؛ روش ضرایب لاگرانژ؛ انتگرال های چندگانه؛ معادلات دیفرانسیل؛ برنامه نویسی با میپل
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 76 .95 .N3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     نرم افزار میپل  
 11.     حساب دیفرانسیل  
 12.     حساب انتگرال  
 13.     حسابان