درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تألیف ای. وی. آهو؛ دی. اولمن؛ ترجمه منصور جم‌زاد
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1380   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: مصور
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Foundations of computer Science
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. خلاصه/چکیده:کتاب حاضر ترجمه شش فصل اول از کتاب مبانی کامپیوتر تالیف پروفسور آلفرد وی. آهو و پروفسور جفری دی. اولمن که از معتبرترین استادان دراین رشته می باشند. هدف اصلی کتاب، آموزش بنیادی مفاهیم پایه ای علم کامپیوتر است. از سال 1375 نسخه اصلی این کتاب به عنوان کتاب مرجع دروس سه واحدی "مبانی کامپیوتر 1 و 2" در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، مورد استفاده قرار گرفته است.
  این کتاب شامل شش فصل با عناوین ذیل است. فصل اول؛ علم کامپیوتر: خودکارسازی انتزاع، فصل دوم؛ تکرار، استقرا، و بازگشت، فصل سوم؛ زمان اجرای برنامه، فصل چهارم؛ مدل های داده برای کامپیوتر، فصل پنجم؛ مدل داده درخت، فصل ششم؛ مدل داده لیست
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 76 .A33419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     کامپیوتر  
 11.     سی (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)
 12. شناسه افزوده: اولمن‌، جفری‌ Ullman, Jeffrey D
 13. شناسه افزوده: جم‌زاد، منصور مترجم‌