درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5363 Viewed

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 6-8 بهمن 1377 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوترایران (چهارمین: 1377: تهران) , جلیلی، رسول , جم‌زاد، منصور

 1. شرح مسئولیت:گردآوری و تنظیم رسول جلیلی، منصور جم‌زاد
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انجمن کامپیوتر ایران    سال نشر: 1377   
 3. مشخصات ظاهری: هفده، 428، 209, seventeen ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: واژه‌نامه
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:این کنفرانس به دنبال برگزاری موفقیت آمیز سه کنفرانس قبلی انجمن کامپیوتر ایران در دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران، با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
  در مجموع 206 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارائه شد که 30 مقاله از خارج کشور و 176 مقاله از داخل کشور بود. از بین این مقالات تعداد 83 مقاله دارای اولویت بیشتری بودند و برای چاپ در مجموعه مقالات و ارائه در کنفرانس انتخاب شدند. دارا بودن سطح علمی مناسب، نوآوری و کاربردی بودن آن برای جامعه صنعتی کشور، از دلایل انتخاب این مقالات بوده است
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 75 .5 .C61 1377 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     کامپیوترها - ایران کنگره‌ها  
 11.     داده‌پردازی - ایران کنگره‌ها
 12. شناسه افزوده: جلیلی، رسول
 13. شناسه افزوده: جم‌زاد، منصور