درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3980 Viewed

مسائل حل نشده و مباحث چالش برانگیز ریاضی

بیدار، محمدرضا

 1. معرفی:
 2. ایده نگارش کتاب مبتنی بر دو خواستگاه است. اول اینکه بعد از چند سال تدریس دروس آمادگی المپیاد ریاضی و مشاهده علاقه فراوان دانش آموزان مستعد به دریافت بینشی از ریاضیات عالی و مباحث مطرح در آن، و علت دوم، علاقه مندی افراد دانشگاهی در رشته های غیر ریاضی، به مباحث ریاضی و حل مسائل معمایی، و این کتاب تلاشی در پاسخ به علاقه مندی آنها است.
  این کتاب به سبکی نگاشته شده است که برای مطالعه یک بخش نیاز به مطالعه بخش های قبلی آن نیست. بخش اول در مورد حل مسایل حل نشده ای است که صورت ساده ای دارد و برای فهم آن نیاز به دانش ریاضی بالا نیست. بخش های دوم و سوم کتاب، بحث گسترده ای در ریاضیات دارد که تنها بخشی از آنها مطرح شده است و برای مطالعه بیشتر می توانند از مراجع کتاب استفاده نمایند. بخش پایانی کتاب بیشتر مورد استفاده دانش آموزان المپیادی و افراد علاقه مند به حل مسائل معمایی است.
  عناوین چهار بخش ذکر شده کتاب عبارتند از: بخش اول؛ مسائل حل نشده با صورت مقدماتی، بخش دوم؛ قضایا و حقایق جالب ریاضی، بخش سوم؛ پارادوکس های معروف، و بخش پایانی مسائلی برای حل
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1388
 4. 145 ص.: مصور، جدول
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 37 .2 .B5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. ریاضیات Mathematics راهنمای آموزش (عالی) ؛ ریاضیات Mathematics مسائل، تمرینها و غیره (عالی)