درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5778 Viewed

واژه‌نامه ریاضی: به همراه تعاریف، صورت قضایا و مسائل مهم ریاضی

گروه ریاضی کاربردی

 1. شرح مسئولیت:گردآوری گروه ریاضی کاربردی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف    سال نشر: 1372   
 3. مشخصات ظاهری: 308 ص
 4. یادداشت: فرمت الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد
 5. یادداشت: شماره لوح فشرده: 957
 6. خلاصه/چکیده:بیان اندیشه آدمی، همواره نیازمند الفاظ، عبارات و اصطلاحات خاصی است تا تبادل افکار و ارتباط بین اذهان صحیح تر و سریعتر صورت پذیرد. پس از اولین چاپ واژه نامه در سال 63 و استقبال علاقمندان و با دریافت نظرات مختلف و اطلاع از کاستی های و نواقص کار، تصمیم بر تجدید نظر کلی در محتوای کتاب، حذف زوائد و افزودن واژه های جدید، تهیه شکل های مناسب و تکمیل و تصحیح تعاریف و صورت قضایا، گرفته شد.
  این واژه نامه که انگلیسی به فارسی است واصطلاحات ریاضی (ساده و ترکیبی ) می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده و معانی آن ها تا حد میسور از کتب ترجمه شده معتبر فراهم آمده است. در
  همانند کتاب چاپ شده در سال 63؛ در برخی موارد نیز تعاریف و یا صورت قضایایی که از چند سطر تجاوز نمی کرده اند و بیان آنها هم مستلزم مقدمات زیادی نبوده است، ذکر شده اند و سعی بر آن بوده است تا در موارد لزوم به کمک اشکال و تصاویر مفاهیم برخی از واژه ها رساتر بیان شود
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 5 .V34 1372 در دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     ریاضیات Mathematics واژه‌نامه‌ها  
 11.     انگلیسی واژه‌نامه‌ها -- فارسی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد