درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3862 Viewed

مجموعه مقالات پژوهشی شریف: دانشکده مهندسی مکانیک، 1372 -

دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی مکانیک

  1. معرفی:
  2. مجموعه مقالات پژوهشی شریف صورت تغییر یافته ای از نحوه ارائه کارنامه پژوهشی شریف است. در سال 72 تصمیم بر آن شد تا نتایج پروژه های تحقیقاتی بنا به دلایلی به صورت مقالات کامل و مجموعه های تخصصی (دانشکده یا مرکز تحقیقات) تهیه و گرداوری شود.
    در این کتاب مجموعه ای از سی و سه مقاله با موضوعاتی نظیر دینامیک، هیدرولیک، طراحی، مدلسازی عددی و... مربوط به دانشکده مکانیک ارائه شده است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1375
  4. 386 ص.: مصور، جدول، نمودار
  5. یادداشت: کتابنامه
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 179 .9 .D3 1372 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. علوم - مقاله‌ها و خطابه‌ها ؛ مکانیک - مهندسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها