درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4684 Viewed

مجموعه مقالات پژوهشی شریف: دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی مکانیک

 1. شرح مسئولیت:زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1375   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:مجموعه مقالات پژوهشی شریف صورت تغییر یافته ای از نحوه ارائه کارنامه پژوهشی شریف است. در سال 72 تصمیم بر آن شد تا نتایج پروژه های تحقیقاتی بنا به دلایلی به صورت مقالات کامل و مجموعه های تخصصی (دانشکده یا مرکز تحقیقات) تهیه و گرداوری شود.
  در این کتاب مجموعه ای از سی و سه مقاله با موضوعاتی نظیر دینامیک، هیدرولیک، طراحی، مدلسازی عددی و... مربوط به دانشکده مکانیک ارائه شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 179 .9 .D3 1372 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     علوم - مقاله‌ها و خطابه‌ها  
 10.     مکانیک - مهندسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها