درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5264 Viewed

فرهنگ اسلام در برابر فرهنگ غرب: نقش "خاورشناسی" در استعمار فرهنگی به‌ضمیمه تحقیق و توسعه در اسلام

سهلانی، محمدجواد 1316-

 1. شرح مسئولیت:محمدجواد سهلانی
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1376   
 3. مشخصات ظاهری: 66 ص
 4. یادداشت: کتابنامه: ص. 57-60
 5. خلاصه/چکیده:نقش خاورشناسی در استعمار فرهنگی به ضمیمه تحقیق و توسعه در اسلام، تألیف شادروان محمدجواد سهلانی است. کتاب فرهنگ اسلام در برابر فرهنگ غرب کتابی است در باب مقوله هایی که همواره برای مؤلف آن موضوع مطرح بوده است و در گیرودار بحث های فرهنگی از این قبیل طعنه هایی که از طرف ناآگاهان به تمدن اسلامی زده می شود و یا خرده گیر هایی که از سوی برخی از سطحی اندیشان به فرهنگ اسلام وارد می گردد؛ همیشه حساسیت خاصی برای مؤلف ایجاد می کرد و در حیطه مطالعاتی که داشت درصدد پاسخگویی برآمد.
  کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول: نقش خاورشناسی در استعمار فرهنگی، که این بخش، خود شامل مطالب ذیل میباشد : عوامل تقویت غرب مسیحی. طرح های مشترک اروپائیان در جهت چپاول مادیات و تخریب معنویات مسلمین. در بخش بعدی، که با عنوان تحقیق و توسعه در اسلام آغاز می گردد مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد: تحقیق و توسعه چیست؟ تعریف تحقیق و انواع آن. مراجل تحقیق. تاریخچه تحقیق. جنبه هایی از تحقیقات علمای اسلام. تلازم تحقیق و توسه درتمدن مسلمین. اعترافاتی چند از پژوهشگران غربی و در آخر نیز به مبحث، انتقال تحقیقات علمی از جهان اسلام به غرب پرداخته شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 127 .I68 .S28 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     تحقیق - کشورهای اسلامی  
 10.     اسلام و غرب  
 11.     استعمار فرهنگی  
 12.     فرهنگ اسلامی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد