درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4008 Viewed
 1. شرح مسئولیت:عبدالرضا جغتایی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1388   
 3. مشخصات ظاهری: سیزده، 213 ص
 4. یادداشت: کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان "دیدگاه مصنوعی" توسط خود نویسنده در سال 1370 به چاپ رسیده است
 5. یادداشت: عنوان دیگر: دیدگاه مصنوعی
 6. خلاصه/چکیده:نویسنده کتاب نظریات خود در مورد حال و آینده بشر را در قالب شخصیت هایی قرار داده و از تفکرات آنها به دنبال بیان نظرات خود است. ایشان برای دستیابی به منظور خود، مطالب را با خلاصه ای از شبکه عصبی همراه کرده تا مخاطب پیش زمینه لازم را به دست آورد. سیستم های هوشمند مصنوعی که مدتی است توجه جهانی را به خود جلب کرده اند، موج نویی از سیستم های وابسته به رایانه هایند که با تلاش دانشمندان علوم انسانی و رایانه پا گرفته و کاربرد روز افزونی برای دانشمندان و کارشناسان علوم تجربی و مهندسی به ارمغان آورده اند.
  کتاب حاضر در سال 1370 با نام "دیدگاه مصنوعی"، به چاپ رسید و پس از آن در سال 1382 ویرایش شد و با عنوان "آدن و آدم" به صورت فایل الکترونیکی روی سایت شخصی نویسنده قرار گرفت. نویسنده در مورد شخصیت‌های داستان به ویژه "بورگان" می‌گوید: بورگان نمونه هیچ شخصیتی هم اکنون می شناسم، نیست. اما چنین به نظر می‌رسد که بورگان و همانندهایش نسل ویژه‌ای هستند که خواهند آمد. وی در حاشیه داستانش به مسائل اجتماعی و نظام قدرتی آینده می پردازد و نظریه ای را با عنوان "همبستگی سراسری" مطرح می‌کند. ایشان در این نظریه بیان می‌کند که با همفکری و همکاری مسالمت‌آمیز، بیش‌ از جنگ ها و کشتارهای جهانی می‌توان به پیشرفت‌های علمی دست یافت.
  این کتاب در هشت فصل تدوین شده است و در پایان خلاصه ای درباره شبکه های عصبی مصنوعی(تاریخچه، توانایی‌ها و عملکرد شبکه، علت نیاز به شبکه) آورده شده است
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای PIR 8003 .G2 .A3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     هوش مصنوعی-- داستان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب