درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6184 Viewed

دانشجوی شریف در عرصه‌ی فرهنگ

میرزایی، محمد , کاکاوند، عباس

 1. شرح مسئولیت:محمد میرزایی، عباس کاکاوند
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@42541842
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1385   
 4. مشخصات ظاهری: [4]، 125 ص
 5. یادداشت: عنوان روی جلد: دانشجوی شریف در عرصه فرهنگ (مروری بر تاریخچه فعالیت های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف)
 6. خلاصه/چکیده:هر گاه کلمه ((تاریخ)) به مفهومی اضافه شود، به خودی خود دلالت بر اهمیت و تعیین کنندگی آن می کند. هر تاریخی با یک پرسش بنیادین آغاز می شود : چرا چیزی تا آن حد مهم است که ناگزیر به نگارش گذشته آن می شویم ؛ گذشته ا ی که باید چونان خاطره ای محفوظ بماند تا همواره در دسترس آینده گان قرار گیرد؟
  در این کتاب نشان می دهیم که به جز علم، موارد مهم دیگری نیز در دانشگاه وجود دارد که ناگزیر از توجه به آنها هستیم. دانشگاه موجودیتی منحصر در علم، فن آوری و تحصص نیست و نگرش یک بعدی به دانشگاه ها در حال حاضر کارکرد خود را از دست داده است.
  مجموعه فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف از گستردگی خوبی برخوردار است، و علاوه بر برتری علمی و پژوهشی، به مسائل فلسفی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی نیز توجه ویژه ای دارد.
  کتاب حاضر در شش فصل تهیه و تنظیم شده و مسائلی نظیر فعالیت های دانشجویی، گروه های فوق برنامه، افتخارات علمی و فوق برنامه ملی و بین المللی مورد بحث و توجه آن است.
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای LGR 917 .M9 .D3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     دانشگاه صنعتی شریف -- دانشجویان  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف-- دانشجویان-- ایران-- فعالیت های فوق برنامه
 12. شناسه افزوده: کاکاوند، عباس

 فهرست محتوای دیجیتالی