درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2772 Viewed

شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور

تهرانی‌زاده، محسن 1335- ، گردآورنده

  1. شرح مسئولیت:تهیه و تدوین محسن تهرانی‌زاده
  2. محل نشر: ناشر: دفتر شورای جذب نخبگان    سال نشر: -1373   
  3. مشخصات ظاهری: 3 ج
  4. یادداشت:ج. 1. گروههای فنی و مهندسی، علوم پایه کشاورزی .- ج. 2. گروه علوم پزشکی .- ج. 3. گروههای علوم انسانی، هنر و خبرگان بدون مدرک
  5. خلاصه/چکیده:با توجه به سوابق تاریخی، ایران مهد پرورش علما و اندیشمندان بزرگی است که تفکرات و آثار هریک از آنان برای قرن های متمادی منابع و مآخذ عمده مراکز علمی و دانشگاهی جهان به شمار می‌رفته است. یکی از مسائل مهم، کشف و شناسایی این استعدادها با درجارت علمی دانشگاهی و پژوهشی است که در سازندگی و تعیین سرنوشت و پیشرفت کشور نقش مهمی را دارا هستند. می توان با برخورداری از یک نظام سازمان یافته و تشکیلاتی منسجم از مشارکت و همکاری فعال آنها در زمینه‌های گوناگون برنامه‌ریزی، مدیریت و امور اجرایی کشور استفاده نمود و از نتایج مثبت آن بهره‌مند شد. اطلاعات موجود در کتاب به‌صورت رسمی از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علمی کشور؛ تا تاریخ 9 خرداد ماه 1369، و همچنین پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط افراد استنتاج گردیده است. لازم به ذکر است این مجموعه شامل اسامی و مشخصات اعضاء هیأت علمی بازنشسته دانشگاه ها و مراکز علمی نیست
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای LB 2331 .74 .I7 .T4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
  7. یادداشت:گنجینه
  8. توصیفگرها:
  9.     دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - هیأت علمی - فهرست‌ها