درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2882 Viewed

ارزیابی مشاغل

چمران، هادی

 1. شرح مسئولیت:محمدهادی چمران
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی‌شریف، مؤسسه‌انتشارات علمی    سال نشر: 1379   
 3. مشخصات ظاهری: هفت، [403] ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:در کتاب ارزیابی مشاغل، با توجه به دشواری و اهمیت وظایفی که در مشاغل وجود دارد، سعی می شود موقعیت مشاغل نسبت به هم سنجیده و شالوده ای برای پرداخت منطقی و عادلانه ایجاد شود. در این کتاب با استفاده از منابع مختلف سعی شده است مطالبی در زمینه ایجاد سیستم های پرداخت رایج منطقی و مناسب در هفت بخش گردآوری و تشریح شود. علاوه بر موضوعات مربوط به ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، در بخش اول کتاب، نظام ارزیابی مشاغل درباره نظریه های مختلف تعیین دستمزد توضیح داده شده است، در پی آن نظریه های مختلف تعیین دستمزد به اختصار ذکر گردیده است .
  عناوین بخش های کتاب بدین قرار است : مقدمه‌ای بر ارزیابی مشاغل، سیستم های ارزیابی مشاغل، تحلیل مشاغل، ارزیابی مشاغل، ایجاد سیستم پرداخت، مدیریت حقوق و دستمزد و در بخش پایانی کتاب نیز در مورد پرداخت دستمزدهای تشویقی به کارگران برای کارهای مستقیم و غیرمستقیم بحث شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HF 5549 .5 .J62 .C5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مشاغل - ارزشیابی