درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته ایوان ایلیچ؛ ترجمه محمد علی موحد؛ ویراستار: علیرضا حیدری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: [1356]   
 3. مشخصات ظاهری: 78 ص
 4. فروست: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. خلاصه/چکیده:اهمیت انرژی و منابع آن برای پیشرفت و ترقی اقتصادی جوامع مورد تاکید بوده که با دستیابی وسیع به منابع هیدروکربوری در جهت دستیابی به انرژی سهل الوصول و ارزانتر گام بلندی برداشته شده است.
  تقریبا در اوایل قرن نوزدهم بشر به استفاده از منابع فسیلی روی آورد و از اواخر قرن نوزدهم نفت نیز به میان آمد. مصرف نفت بالا گرفت و بحث "بحران انرژی" در دنیا پیش آمد. به دنبال آن عارضه آلودگی محیط زیست و کمبود نفت و منابع جایگزینی نیز مطرح شد. در این کتاب نویسنده به مخاطره ای می پردازد که منشاء آن نه فقط کمبود انرژی، بلکه فراوانی مصرف است و مصادیق تمدن صنعتی را معضلی برای کار بشر بیان می کند.
  کتاب انرژی و عدالت اساساً از چند مقاله ای که در روزنامه لوموند به چاپ رسیده، گردآوری و به چندین زبان ترجمه شده است.
  کتاب شامل ده فصل به قرار ذیل می باشد: بحران انرژی؛ صنعتی کردن حمل ونقل؛ سرسام سرعت؛ ارزش وقت؛ سرعت وقت خواره؛ انحصار گرایی بنیادی صنعتی؛ حد دست نیافتنی؛ درجات تحرک؛ ارباب یا دستیار؛ فقر صنعتی ، صنعت زدگی و بلوغ فنی
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 9540 .6 .I42 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     منابع نیرو  
 10.     رشد اقتصادی
 11. شناسه افزوده: موحد، محمد علی مترجم
 12. شناسه افزوده: حیدری، علیرضا ویراستار