درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
7431 Viewed

مکان‌یابی مراکز صنعتی و خدماتی با رویکرد کاربردی

فرقانی، علی 1358 -

 1. شرح مسئولیت:مولفین علی فرقانی، مهدی شریف‌یزدی، علیرضا آخوندی؛ [به سفارش] جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف    سال نشر: 1387   
 3. مشخصات ظاهری: 554 ص.:مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:تعیین محل مراکز صنعتی و خدماتی از موضوعات علمی و تخصصی در کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می شود چرا که اثرات دراز مدتی از نظر جنبه های اقتصادی، محیط زیست، مسایل اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت . اتخاذ تصمیم نادرست و غیر علمی در خصوص محل احداث واحدهای صنعتی دلیل ایجار تعداد قابل توجهی از مراکز صنعتی با کارایی پایین و حتی ورشکستگی اقتصادی بسیاری از آنها می شود. نبود بینش و علم کافی در این خصوص، سبب سوق دادن این مراکز به محل های نامناسب و یا تجمع بیش از حد آن ها در اطراف شهر های بزرگ و اثرات نامطلوب بر جامعه و محیط زیست منطقه محل استقرار آنها می تواند داشته باشد. با عنایت به اهمیت موضوع و توجه پژوهشکده توسعه تکنولوژی و مشاهده موارد متعدد از تجربه های ناموفق استقرار مراکز صنعتی و کمبود منابع علمی در این زمینه، مولفین را بر آن داشت تا مجموعه ای از تجربیات علمی و اجرایی خود را در چارچوب یک کتاب کاربردی مکان یابی مراکز صنعتی، جمع آوری کرده و به رشته تحریر درآورند و در اختیار کارشناسان و مدیران کشور قرار گیرد.
  مطالب کتاب در سه بخش کلی و ده فصل گردآوری شده است. بخش اول: مکان یابی در سطح ملی، دربرگیرنده شش فصل؛ بخش دوم: مکان یابی بین المللی بنگاه ها و مراکز صنعتی، شامل دو فصل؛ بخش سوم با عنوان مطالعات موردی در دو فصل تدوین شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 58 .F3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     صنایع، تعیین محل  
 10.     کارخانه-- تعیین محل  
 11.     کارخانه‌ها-- طرح و برنامه‌ریزی  
 12.     صنایع، تعیین محل-- برنامه‌ریزی  
 13.     مدیریت صنعتی  
 14.     صنایع، تعیین محل-- ایران-- نمونه‌پژوهی