درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2932 Viewed

اقتصاد خرد

چمران، هادی

 1. شرح مسئولیت:ترجمه و تألیف محمد هادی چمران
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1378   
 3. مشخصات ظاهری: چهارده، 188 ص.: مصور، جدول
 4. فروست: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف 6 کتاب درسی
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:مسائل اقتصادی از دیرباز مورد توجه مردم، به ویژه تصمیم گیرندگان هر جامعه ای بوده است. مطالعه درباره مسائل و آگاهی از ماهیت واقعی آنها و یافتن راه هایی جهت حل صحیح مسائل مذکور از اهم وظایف دانش پژوهان بخصوص مسئولین اجرایی یک جامعه است.
  این کتاب سعی دارد با آشنایی به اصول مربوط به علم اقتصاد، مطالعه کنندگان را تا حدودی به حقایق اقتصادی جوامع کنونی آشنا کرده و آنها را جهت اخذ منطقی و استفاده صحیح از اصول مورد لزوم راهنمایی نماید.
  کتاب در چهارده فصل گردآوری شده است. عناوین فصل های این کتاب عبارت است از: 1. تقاضا، عرضه و قیمت بازار؛ 2. کشش عرضه و تقاضا؛ 3. مطلوبیت و تقاضای مصرف کننده؛ 4. منحنی بی تفاوتی و کردار مصرف کننده؛ 5. تئوری تولید؛ 6. انتخاب عوامل تولید و مقدار محصول؛ 7. تئوری هزینه ها؛ 8. تئوری بازار و رقابت کامل؛ 9. تعادل عمومی در رقابت کامل؛ 10. تعیین قیمت در انحصار کامل؛ 11. تبعیض در تعیین قیمت در انحصار کامل؛ 12. تعیین قیمت و مقدار در رقابت انحصاری؛ 13. تعیین قیمت و مقدار در انحصار چندجانبه؛ 14. نحوه قیمت گذاری و استفاده از عوامل تولید
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HB 180 .P4 .C5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     اقتصاد خرد