درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4448 Viewed

آسیب شناسی انقلاب اسلامی: (مجموعه مقالات اولین همایش آسیب شناسی یک انقلاب)

همایش آسیب شناسی یک انقلاب (نخستین: 1377: تهران) , محمدی، محمدمهدی ویراستار

 1. شرح مسئولیت:ویراستار: محمدمهدی محمدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری    سال نشر: 1379   
 3. مشخصات ظاهری: 472 ص.: مصور، نمودار
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:کتاب حاضر مجموعه ی مقالات برگزیده همایش" آسیب شناسی یک انقلاب" است که دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی شریف و به همت گروهی از اساتید و دانشجویان به مناسبت بیستمن سالگرد انقلاب اسلامی برگزار شد. تاریخ نهضت و انقلاب، علل و اسباب پیروزی، نتایج و دستاوردهای حاصل از آن موضوعات مورد بررسی و تحقیق عالمانه این کتاب است.
  عناوین مقالات ارائه شده در این همایش عبارتند از: آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، عناصر اساسی در تئوری حکومت دینی امام خمینی(ره)، معنا و مفهوم آسیب شناسی انقلاب اسلامی، مدلی بر آسیب شناسی انقلاب اسلامی، اصل آسیب برای انقلاب اسلامی، آسیب شناسی تطبیقی، تداوم انقلاب، فرهنگ و توسعه، عدالت در مصاف توسعه، بحران هویت، بحران هویت اجتماعی و آسیب شناسی انقلاب، واکنش های روانی جمعی در مواجهه با احساس شکست، آسیب شناسی جنبش دانشجویی در ایران، جوانان و آینده انقلاب اسلامی ایران، تحول جمعیتی جوانان جامعه ایران زمینه ای برای آسیب شناسی انقلاب، دیدگاه غرب نسبت به حال و آینده انقلاب ایرانی با رویکردی جامعه شناختی، نسل جوان
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای DSR 1554 .H5 1377 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     ایران-- تاریخ-- انقلاب اسلامی، 1357- -- کنگره‌ها  
 10.     ایران-- تاریخ-- انقلاب اسلامی، 1357- -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
 11. شناسه افزوده: محمدی، محمدمهدی ویراستار