درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته گ. و. هگل؛ ترجمه حمید عنایت
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1356   
 3. مشخصات ظاهری: 315 ص
 4. فروست: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. یادداشت: کتابنامه بصورت زیر نویس
 6. یادداشت: عنوان اصلی:Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte Einleitung
 7. خلاصه/چکیده:کتاب شامل یادداشت های هگل در مقدمه درس هایش راجع به فلسفه تاریخ و همچنین یادداشت های شاگردانش از سخنان اوست.
  ایشان در این کتاب، به این پرسش های ذیل پاسخ داده است:
  تاریخ چیست؟ آیا گوهر تاریخ را باید در خواست مردان بزرگ جست یا در مشیت الهی، یا در جوش و خروش و پیکار ملتها؟ تاریخ نویسی چه گونه هایی دارد و کدام گونه پر ارج تر و روشنگرتر است؟
  گفتار هگل پیچیده است؛ اما در این کتاب با آوردن نمونه هایی که او از تاریخ واقعی ملت ها و زندگی ناموران و رهبران سیاسی آورده است، این پیچیدگی کمتر مشاهده می شود. بحث او در باره تاریخ با بررسی انتقادی شیوه های تاریخنویسی آغاز شده است.
  کتاب دربرگیرنده نکته هایی است که بر نبوغ هگل در تاریخ فکری و جامعیت آگاهی او در استنباط ویژگی های روحیات اقوام و پیش بینی پاره ای از گرایش های آینده تاریخ گواهی میدهد.
  علاوه بر مقدمه مشروح تهیه شده توسط مترجم، گزیده ای درباره تاریخ ایران از کتاب فلسفۀ تاریخ هگل ترجمه و در انتهای کتاب افزوده شده است.
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای D 1608 .H42 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     تاریخ - فلسفه
 12. شناسه افزوده: عنایت، حمید مترجم